Filòleg, traductor i profesor associat del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la Universitat de les Illes Balears, on imparteix cursos a les àrees de literatura, llengua anglesa i crítica cultural. Ha escrit i (co)editat diversos volums entre els quals destaquen “Jenny Nicholson. La hija polifacética de Robert Graves, 1919-1964” (2019), a més de traduïr de l’anglès autors com Francis Caron o el mateix Robert Graves.  És membre del grup de recerca RELATMIT (Relat de viatges i mite insular) de la UIB.

© 2022 Institució Francesc de Borja Moll