Pere Gomila Bassa (Alaior, 1954)

Poeta, fill del periodista Arcadi Gomila, i reconegut component de la banda Traginada. La publicació del seu debut Regió afòtica (1978) el convertí en un dels principals impulsors de la renovació literària de la Menorca de la transició i, des d’aleshores, ha signat diferents poemaris que l’han perfilat com un dels majors baluards de la defensa de la cultura menorquina, aspecte reforçat gràcies al paper que ha jugat a institucions com l'Institut Menorquí d'Estudis.

Post a comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial